Sıkça Sorulan Sorular

Trafik hasarlarinda istenen evraklar

MADDİ HASARLAR İÇİN;

 • Trafik kazası tespit tutanağı veya anlaşmalı kaza tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Zarar gören aracı kullanan sürücü ehliyeti
 • Sigortalının alkol raporu

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 

VEFAT HALİNDE;

 • Trafik Kazası tespit tutanağı
 • Ölü muayene otopsi raporu
 • Defin ruhsatı
 • Veraset İlamı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Ölen kişinin mesleğini ve gelir durumunu gösteren resmi belge

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 

YARALANMA HALİNDE;

 • Kaza tespit tutanağı
 • Taburcu edildiğine dair hastane raporu
 • Tedavi masrafları
 • Sürekli sakatlık halinde tam teşekküllü hastaneden alınan maluliyet derecesini gösterir heyet raporu
 • Sürekli sakatlık halinde malulün mesleğini ve aylık gelir durumunu gösteren belge

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Kaza sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar

Yeşil Kartın aslı veya eki olan kopyası ya da yetkili kamu görevlileri tarafından tasdik edilmiş bir fotokopisinin zarar görene verilmesi sağlanır.

Kaza tutanağı düzenlenirken yabancı plakalı araca ait sigorta hanesine:

 • Yeşil Kartın numarası,
 • Yeşil Kartın başlangıç ve bitiş tarihi,
 • Yeşil Kartı Düzenleyen sigorta şirketinin adı
 • Yeşil Kartı düzenleyen sigortacının ülkesinin kodu mutlaka yazılmalıdır.

Yeşil kart sertifikasına sahip bir römorkun kazaya karışmış olması durumunda dahi meydana gelen kazadan çekicinin sigortacısı sorumludur. Bu sebeple alınan yeşil kartın çekiciye ait olması, tutanaklara da römorkun yanı sıra mutlaka çekicinin plakası ve Yeşil Kart bilgilerinin kaydedilmesi sağlanmalıdır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar

Yurtdışında Kaza

Öncelikle sakin olunuz ve kaza mahallinde gerekli güvenlik önlemlerini alınız. Kaza işaret üçgeninizi (ya da başka bir işareti) gelen trafiği yönlendirecek şekilde yeterli bir mesafeye yerleştirin.

Ülke mevzuatına göre Polise haber verilmesi gereken bir kaza geçirdiyseniz gecikmeksizin polise haber veriniz.

Polisin tutanak düzenlemesini gerektirecek bir durum yok ise Avrupa Karşılıklı Kaza Beyanını ve/veya Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağını eksiksiz doldurunuz. Avrupa karşılıklı kaza beyanı iki tarafa ait kişi ve araç bilgilerinin yer aldığı ve kazanın oluşumunu anlatan bir beyandır. Bir kopyanın size verildiğinden ve diğer tarafın yazdığı bilgiyi anladığınızdan emin olun.

Talep edilmesi halinde sigorta ve sürücü belgeniz ile diğer araca ilişkin bilgi ve belgeleri karşı tarafa veriniz.

Gerekli durumlarda ilgili mercilerden Tercüman talep ediniz.

Kaza sebebiyle tutuklanmanız durumunda Yurt dışında iseniz Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Büyükelçiliğini arayınız.

Şayet sürücü sıfatı ile olarak olaya karışmışsanız, yurda dönüşünüzde kazayı mutlaka Sigorta şirketinize  veya bize bildiriniz.

Yeşil Kart Sigortası bir sorumluluk sigortası olduğundan bir trafik kazası sonucu bir başkasına zarar vermeniz halinde zarar görenin hasarını öder. Sigortalı aracın kendi hasarını karşılamaz. Yurtdışında Türk Yeşil Kartına sahip bir aracın sebebiyet verdiği bir trafik kazasında zarar görmüş iseniz talebinizi doğrudan bize iletebilirsiniz.

Doldurup imzaladığınız başvuru formunu gerekli belgeleri ekleyerek Euroasia adresine elektronik posta ile info@euroasia.com.tr gönderiniz. (Elektronik posta ile gönderdiğiniz belgelerin asıllarını daha sonra kargo ile de göndermeniz istenecektir.)

Her türlü sorun ve sorunuz için Bizimle irtibat kurabilirsiniz. www.euroasia.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Kaza tespit tutanağı

Trafik Kazalarında polis Beklemeye SON…. 

Büyükşehirlerde yaşayanların bir numaralı kabusu olan Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için düğmeye basıldı. 1 Nisandan itibaren yürürlüğe giren yeni uygulama ile maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şekli hakkında anlaşmaları ve Kaza Tespit Tutanağını Doldurmaları durumunda trafik polisinin gelmesine gerek olmayacak. Araçlar trafikte beklemeyecek. 

Yeni Kanundan Önceki Uygulama

Maddi hasarlı trafik kazalarında yetkili kurumlar:

Trafik Polisi veya Jandarma

Neler yapılırdı?

Alkol muayenesi yapılırdı.

Kaza raporu hazırlanırdı.

İfadeler alınırdı.

Kusur oranları Trafik polisi veya Jandarma tarafından %100, %70 veya % 30 olarak belirleniyordu. 

Yeni Kanun: 2918 Trafik Kanunu

Maddi hasarlı trafik kazalarında, kaza tutanağını hazırlamaya yetkili kim?

Kazaya Karışan Taraflar

Koşullar Sağlanmışsa Nasıl Rapor Düzenleriz?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında, tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacağı tutanak üzerinde anlaşmaları halinde, tutanak aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir. 

1.Taraflar, genelgenin ekinde yer alan “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı”nı (Tutanak) doldurur ve imzalarlar.

2.Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

 1. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde, birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir.
 2. Bu şekilde düzenlenen tutanak, trafik zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.
 3. Tutanak ile beraber, araçlar kaza yerinden kaldırılmadan, mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir.
 4. Hak sahipleri, karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine, yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.

Trafik Kazası Sırasında Hangi Koşullarda Rapor Düzenleyemeyiz?

Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa

Sürücüde yaş küçüklüğü varsa

Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa

Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise

Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse

Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse

Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise

Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

Araç içerisindeki Emtea da hasar meydana gelmiş ise 

Tutanak Tutulduktan Sonra Sistemin İşleyişi Nasıldır ?

 1. Başvurulan sigorta şirketi, en geç bir sonraki iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) iletir.
 2. TRAMER, tutanağı ve varsa fotoğrafları, ilgili araçların trafik sigortasını ve varsa kasko poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç bir sonraki iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletir.
 3. Sigorta şirketleri, tutanak ve varsa fotoğrafların, TRAMER tarafından gönderilmesini takip eden üç iş günü içinde genelge ekinde yer alan kaza krokilerini de dikkate alarak %0, %50 ve %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesini yapar. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER’e iletir.
 4. Sigorta şirketlerince, yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi, sorumluluk değerlendirmesini yukarıda ki hükümlere uygun olarak TRAMER’e göndermesine rağmen, diğer şirketler, süresi içinde göndermemişler ise değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esas alınır.
 5. TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse, bu çerçevede belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirir.
 6. TRAMER tarafından 2 inci maddeye göre yapılan gönderimi izleyen üç iş gününde, şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespit edilmesi durumunda, tutanak ve varsa fotoğraflar  genelgenin 17 nci maddesine göre TRAMER bünyesinde oluşturulan Tutanak Değerlendirme Komisyonuna (Komisyon) TRAMER tarafından sunulur. Komisyon, tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilir.
 7. İlgili sigorta şirketi yukarıdaki maddeler kapsamında kendisine sorumluluk oranlarının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından sekiz iş günü içinde tazminatı ödeyecektir. Kara Taşıtları Kasko Sigortasına ilişkin hükümler saklıdır.
 8. TRAMER, hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının, hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı kurar.

Kusur Oranlarının Belirlenmesi

Emniyet Genel Müdürlüğünün desteği ile 37 adet kaza durum krokisi oluşturularak tüm sigorta şirketlerine iletilmiş olup, şirketler bu krokilerden yararlanacaktır.

Her sürücünün sigorta şirketi, karşı tarafa verilen zararı sigortalının kusurları oranında ödeyecektir. Kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigorta poliçesi olmaması durumunda,  tarafların anlaşmalarına izin verilmeyecek ve kaza yerine trafik polisinin gelmesi beklenecektir. Yeni uygulamanın en önemli noktasını sorumluluk oranlarının taraflar ve sigorta şirketleri arasında anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde tespit edilmesi oluşturmaktadır.

Kusur oranlarının belirlenmesinde sektörde bir standart oluşturulmuştur. Bu oranlar % 0,  %50 ve %100 olarak belirlenmiştir.

Kusur oranları kazaya karışan sürücüler arasında değil, kazanın oluş şekli değerlendirilerek sigorta şirketleri tarafından belirlenecektir.

 

Örnek Kusur Oranı Tespiti

Işık faz ayarlarından tespit veya tarafların samimi beyanları ile,  Kırmızıda geçiş yapan X aracı %100 Kusurlu (K.Y.T.K.47.yön.95.)

Mutlaka Dikkat Edilmesi Gereken HUSUSLAR

Mutlaka Karşı aracın sürücü belgesi  bilgileri alınmalı,

Karşı aracın Trafik poliçesi mutlaka görülmeli. Görülmeden araç kaza yerinden çekilmemelidir.

Tutanak, en az 2 aracın karıştığı kazalarda tutulabilecektir. Uygulama, tek taraflı kazaları kapsamamaktadır.

İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla (fotokopi ile çoğaltılmış olabilir) form kullanılabilecektir. Bu durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanacaktır. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilecektir. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

Size ayrılmış olan alana, size göre kazanın nasıl geliştiğini anlatan düşüncenizi yazmalı ve mutlaka Krokiyi çizmelisiniz. Kusur oranı tarafınızca belirlenmeyecek olup, daha sonra yetkililer tarafından değerlendirilecektir.

Tutanaklarda yer alan görgü tanığı bölümünü kazayı gören kişilerin ifadeleri doğrultusunda doldurunuz. Tutanakta yer alan fazla bilgi, işlemlerinizin hızlı yürümesini sağlayacaktır.

Kaza Tespit tutanağı indir >>

Yasal Bilgilendirme

Sigortacılık Kanunu Bilgilendirme Yönetmeliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. Şirketimiz söz konusu Kanuna uyum konusunda gerekli özeni göstermiş ve bunu “ EUROASIA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile bir Şirket politikası haline getirmiştir.

İlgili Kanun uyarınca kişisel verileri tarafımızca işlenen kişiler kendileri ile ilgili olarak Şirketimizce işlenen bilgiler hakkında bilgi talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığı, ne şekilde kullanıldığı ve yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, bu bilgilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini veya güncellenmesini isteyebilir ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini talep edebilir.

Kişisel Verilerin Korunması

Bilgilendirme!

EUROASIA olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesinden doğan haklarınızı öğrenmek ve detaylı bilgi almak için tıklayınız Bilgilendirme metninin güncel haline dilediğiniz zaman aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. “

http://tr.euroasia.com.tr/wp-content/uploads/2018/12/Bilgilendirme-_-Kişisel-verilerin-korunması.pdf